υδροτομία


υδροτομία
η, Ν
ιατρ. μέθοδος που διευκολύνει την εκτέλεση λεπτών τομών με την συνεχή έγχυση νερού υπό πίεση μέσα στην κύρια αρτηρία τού προς εξέταση οργάνου.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. γαλλ. hydrotomie (< υδρ[ο]-* + -τομία < -τόμος < τέμνω)].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.